نقل و نبات شماره هفدهم (tips & tricks) عبارات منظم در php

by Ahmed on ۱/۰۸/۱۳۹۰

چندی پیش وقتی داشتم با سیستم cakephp کارمیکردم یه جایی مجبور شدم یه تبدیل رو در تمام اسامی کنترلرهام انجام بدم و بعد از تبدیل، در لینک هام استفاده کنم!

به این صورت که اگر اسم کنترلی HmTicket بود اونو تبدیل به Hm_Ticket کنم و یا اگر HmTicketSegment بود باید تبدیل میشد به Hm_Ticket_Segment ! و خوب شروع کردم مثل همیشه چرخ رو دوباره از تو اختراع کردنو …

اما از بد یا خوب حادثه! توی فانکیشنی که برای این کار طراحی کردم بودم یه مشکلی پیش امد که رفتم از دوست خوبم دادا بهروز بپرسم ، اونم گفت فلانی بیا اصلا به جای ریپلیسی هم که استفاده کردی خودت از نو فانکشن بنویس!

این کارو خیلی راحت میشه با عبارات منظم تو یه خط اینجام داد! و کد زیرو بهم داد:

ltrim(preg_replace(‘/[A-Z]{1}/’, ‘_$0′, ‘BehRooz’), ‘_’)

و ما مثل همیشه در کف عبارات منظمو دادا موندیم ;)

No Comments