نقل و نبات شماره دوازده (tips & tricks)حذف تمام لینک های موجود در یک فایل HTML فقط با یک خط دستور

by pesarkhobeee on ۱/۱۲/۱۳۸۹

چند وقت پیش فایلی HTML ای داشتم که میخواستم از داخلش تمام لینک ها رو حذف کنم اما نمیتونستم از replace معمولی استفاده کنم چون داخل href لینک های من ثابت نبود.

در نهایت با چند تا سرچ و پیدا کردم چند تا عبارات منظم به دستور جالب و قدرتمند زیر رسیدم که گفتم اینجا هم به استراک بزارمشون:

کد:

پ .ن : از بابک مقیمی بایت ‌regex ممنونم . حتما باید regex رو یاد بگیرم

[email protected]

No comments yet.

Write a comment: