خدایا چرا؟

by Ahmed on ۶/۰۸/۱۳۹۰

سلام خدا

امشب چشم به عکس زیر خوردو داغ دلم تازه شد

باز به این فکر میکردم که دنیات نمیتونست کارملترو بهتر از این باشه؟

وقتی اوضاع افریقا رو میبینم ! یا مردمانی مثل عکس بالا، به همه چی شک میکنم، همه چی!

[email protected]

There is 1 comment in this article:

  1. ۱۱/۰۸/۱۳۹۰مهیا says:

    واقعا بعضی ها چقدر با زحمت پول در میارن…
    و بعضی ها چقدر راحت پول بدست میارن…

Write a comment: